Arbeidet med å restaurere og skjøtte kystlynghei på mange av øyane er godt i gang, men det er ei utfordring å få nok sviing i lyngbeita. Dette er ei problemstilling som både brukarar, Fitjar kommune og Statsforvalteren ser. Denne kartlegginga av risiko for ukontrollert brann ved planlagt sviing, er meint å være til hjelp for både grunneigarar og brannetaten.

Me trur at denne risikovurderinga vil være til hjelp ved planlagt sviing av lyngbeite.

Dokument

Kartlegging av risiko ved sviing av kystlynghei i Fitjarøyane