Rektor: Gareth Whittaker

gareth.whittaker@stord.kommune.no

tlf: 53 49 67 98

Stord kulturskule                  
Boks 304 - 5402 Stord
Besøksadresse: Stord kulturhus
Tlf.: 53 49 67 98


kulturskulen@stord.kommune.no

Lærerkontakt