Kommunen grensar til område med mykje smitte. Det er viktig at folk held fram med å følgja råd, retningsliner og påbod som gjeld. Det vert elles vist til opningstidene for Koronasenteret i påskehelga og oppmoda om digital tinging av timeavtale.