Opningstid

1. juni - 30. juni: kl 09.30 - 14.30
1. juli  - 9. august: kl 09.00 - 15.00 (grunna tidlegrøysting)
Frå 10. august: kl 09.30 - 14.30  

Kundetorget vert flytta grunna ombygging i rådhuset og tilrettelegging for stortings- og sametingsval i pandemi.

Rådhuset vert stengt i denne perioden men ein kan likevel laga avtale med sakshandsamarane. Telefonnummer til sentralbordet vert fortsatt 53 49 66 00.

Politiske møte som vert haldne fysisk i rådhuset vert opne for publikum.

Stortingsvalet vil føregå i kulturhuset. Meir informasjon om val kjem.

Kulturhuset har opningstid som vanleg.