Du treng ikkje tilvising frå lege men du må vera over 18 år og klar for å gjera ein innsats sjølv. Målet med kurset er å gi deltakarane auka innsikt i korleis belastningar påverkar tankar, kjensler og handlingar. Ein vil lære å kjenne att og endre tolkingar og handlingsmønster som ikkje er føremålstenlege, samt få kjennskap til teknikkar for å førebyggje overbelastning. Les meir om kurset her

Påmelding til

Fellestenester tlf 53 49 66 00
Frisklivsentralen tlf 41 40 54 25
Psykisk helse tlf 53 40 31 65 / 93 00 62 83 eller 97 55 20 10

Kurshaldarar Sissel M. E. Øvrebø og Åse Veiteberg – begge psykisk helsearbeidarar.

Pris: 550,- som inkluderer kurshefte og enkel servering under samlingane.