Resultatet av undersøkinga skal nyttast i vurdering av aktuelle saker og som grunnlag for nye prosjekt/satsingar og innspel til Skyss og andre leverandørar. Undersøkinga er anonym.

Skann QR-koden i biletet under, eller bruk denne lenka til spørjeundersøkinga: https://forms.office.com/e/9stnsLrqtd?origin=lprLink

qr kode for å delta på spørjeundersøkinga for kva ditt transportbehov er i Stord kommune

Takk for at du bidrar!