Oppdatert informasjon

Til alle føresette til elevar på Langeland skule. (oppdatert 8.mai)

​I løpet av veke 20, vil alle elevar på Langeland skule ha eit skuletilbod. 1.-4.trinn er allereie godt inne i nye rutinar og ny skulekvardag. 5.-7. trinn vil frå og med veke 20 få eit føreseieleg skuletilbod som vekslar mellom fysisk skule og heimaskule/uteskule. Under finn de diverse informasjon som gjeld skulestart i veke 20. Dersom de har spørsmål, ta kontakt med kontaktlærar. Me gledar oss til å sjå elevane igjen på skulen, sjølv om det vert ein litt nyare skulekvardag.​

Oversikt over skuledagar for 5.-7.trinn odde- og partalsveker. PDF document ODT document

Informasjonsskriv til foreldra på 5.-7.trinn PDF document ODT document

Romplassering.xlsx

Informasjon frå Stord kommune kring opning av skulane i veke 20

Informasjon frå Skyss kring skuleskyss

 

Informasjon kring skulestart frå 1.-4.trinn på Langeland PDF document ODT document

Romoversikt 

Inndeling av uteområde

Informasjon frå Stord kommune kring skulestart for 1.-4.trinn PDF document ODT document

 

Dersom ein opplever problem med pålogging på Skooler, kan ein prøva ei av desse lenkjene:

Føresatte: https://stordparents.azurewebsites.net/

Elev/ lærar: https://stordskooler.azurewebsites.net/

________________________

 

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Denne informasjonen ble sist oppdatert 14.04.2020, henta frå Udir. 

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

1.    Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 

2.    Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

·       Barnet skal være under 12 år.

·       Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  

·       Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

·       Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

 Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

 

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Anne-Margrethe Madtsen
Avdelingsleiar
​E-post: anne.madtsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97011670

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn.

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.45 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.45
5. - 7. trinn 8.30-14.00 8.30-12.30 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne biblioteksassistentar!