Langeland skule er den største barneskulen i Stord kommune med elevar frå 1.- 7. klasse. Skulen vart bygd ny i 1968. Det er to eller tre klassar pr. trinn. Dei fleste elevane kjem frå vår skulekrins, men me er også ein innføringsskule for alle barneskulane i kommunen. Her er elevar frå mange nasjonar. I skulegarden høyrer me ulike språk og elevar frå forskjellige kulturar leikar fint saman.  

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Anne-Margrethe Madtsen
Avdelingsleiar
​E-post: anne.madtsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97011670

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn.

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.45 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.45
5. - 7. trinn 8.30-14.00 8.30-12.30 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne biblioteksassistentar!