Kontakt oss

Administrasjonen


Rektor Anne-Margrethe Einarsdotter Madtsen
Tlf. 53 45 64 64 / 970 11 670
E-post: anne-margrethe.madtsen@stord.kommune.no  
 

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Marit Stalheim Grimstad 
Avdelingsleiar
​E-post: marit.stalheim.grimstad@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 902 05 003

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn. NB! Nytt frå skuleåret 20/21

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.15
5. - 7. trinn 8.15-13.45 8.15-12.15 8.15-13.45 8.15-13.45 8.15-13.45

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne bibliotekassistentar!

Alternativ til skulegudsteneste

Demokrati og medborgerskap

Strategi for digitalisering i Stord kommune