Oppdatert informasjon

Til alle føresette til elevar på Langeland skule. (oppdatert 29.mai)

​I løpet av veke 23, vil alle elevar på Langeland skule ha fullt skuletilbod. 1.-4.trinn er allereie godt inne i nye rutinar og ny skulekvardag. Under finn de diverse informasjon som gjeld skulekvardagen frå veke 23. Dersom de har spørsmål, ta kontakt med kontaktlærar. Me skal framleis ha fokus på smittevern og hygiene, men gledar oss til å ha alle elevane hos oss kvar dag.​

Informasjon til føresette til nye 1. klassingar skuleåret 2020/2021:

Bli kjent dag og foreldremøte PDF document ODT document

 

Ny informasjon om skulane i Stord frå veke 23 PDF document ODT document

Informasjon frå Skyss kring skuleskyss

Inndeling av uteområde

 

 

Dersom ein opplever problem med pålogging på Skooler, kan ein prøva ei av desse lenkjene:

Føresatte: https://stordparents.azurewebsites.net/

Elev/ lærar: https://stordskooler.azurewebsites.net/

________________________

 

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Denne informasjonen ble sist oppdatert 14.04.2020, henta frå Udir. 

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

1.    Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 

2.    Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

·       Barnet skal være under 12 år.

·       Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  

·       Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

·       Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

 Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

 

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Anne-Margrethe Madtsen
Avdelingsleiar
​E-post: anne.madtsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97011670

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn.

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.45 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.45
5. - 7. trinn 8.30-14.00 8.30-12.30 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne bibliotekassistentar!