Langeland skule er den største barneskulen i Stord kommune med elevar frå 1.- 7. klasse. Skulen vart bygd ny i 1968. Det er to eller tre klassar pr. trinn. Dei fleste elevane kjem frå vår skulekrins, men me er også ein innføringsskule for alle barneskulane i kommunen. Her er elevar frå mange nasjonar. I skulegarden høyrer me ulike språk og elevar frå forskjellige kulturar leikar fint saman.  

Ingen utanfor

Solidaritetsdagen 12. april

Kvar dag arbeider me for eit godt skulemiljø og mot mobbing. Sjølv om Langeland skule er ein god stad å væra, kan me aldri seia oss fornøgde med eit så viktig tema. Difor gjennomførte me i veke 15 ei temaveke som heiter: «INGEN UTANFOR». I denne veka arbeida me på ulike måtar for å bli enno betre kjente med kvarandre, og me lærde om korleis me kan ha respekt for kvarandre. Ingen skal kjenna seg utanfor, alle skal med!

 

Tradisjonen tru hadde me i temaveka solidaritetsdag, 12. april. På solidaritetsdagen er Langeland skule open for alle i Langelandsbygda. Då har me basar, kafè, loppemarknad, filmframsyning, utstilling, tippeglas og sal av elevarbeid.

 

​Opninga av Solidaritetsdagen var det elevrådsformann Lucas som sto for. Han holdt ein fin appell til oss om korleis me skal vera mot kvarandre for at alle skal kjenna seg inkludert. 6.trinn dansa ein flott dans laga av Johanna og Mia, korpset spelte og heile skulen song og dansa saman før dagen vart erklært opna. 

 

Også i år ville pengane me greide å samla inn gå til Redd Barna. Redd Barna er ein organisasjon som har «INGEN UTANFOR» på dagsorden. Dei er opptekne av å verna om alle barn, og me veit at dei kan nytta pengane me samlar inn til det beste for dei som treng dei.  Me samla inn over 83.000 kroner i år!

 

​Tusen takk til alle som bidrog med gevinstar, baking og oppmøte på dagen vår!

 

​Venleg helsing alle oss på Langeland!

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Anne-Margrethe Madtsen
Avdelingsleiar
​E-post: anne.madtsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97011670

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn.

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.45 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.45
5. - 7. trinn 8.30-14.00 8.30-12.30 8.30-14.00 8.30-14.00 8.30-14.00