Oppdatert informasjon

Godt nytt år!

 

Oppdatert 30.oktober klokka 18.30:  Stord kommune endrar no reglane for kven som skal vera i karantene når ein ventar på prøvesvar for covid-19. Elevar og lærarar treng ikkje vera i karantene medan ein lærar eller medelev ventar på svar. Langeland skule har difor ingen klassar i karantene per no. Meir informasjon her

 

 

Dersom ein opplever problem med pålogging på Skooler, kan ein prøva ei av desse lenkjene:

Føresatte: https://stordparents.azurewebsites.net/

Elev/ lærar: https://stordskooler.azurewebsites.net/

________________________

 

Fredagsbrev

Kontakt oss

Administrasjonen

Anita Eriksen
Rektor
E-post: anita.eriksen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 97552237

Madli Eikehaugen
Assisterande rektor
E-post: madli.eikehaugen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 41692169


​Marit Stalheim Grimstad 
Avdelingsleiar
​E-post: marit.stalheim.grimstad@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 / 902 05 003

Olga Grov
Kontor
E-post: olga.grov@stord.kommune.no
Telefon: 53456464

Åse Elisa Madsen
Kontor / Assistent
E-post: Ase.Elisa.Madsen@stord.kommune.no
Telefon: 53456464 

Kontaktinformasjon til dei einskilde lærarane, kan du finna på klassane sine sider. 

Skuledagen

Under ser du oversikta over skuledagen til kvart trinn. NB! Nytt frå skuleåret 20/21

Ved sjukt barn ringjer ein kontoret på 53456464

Trinn måndag tysdag onsdag torsdag fredag
1. og 2. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.15 8.30-13.15 8.30-13.15
3. og 4. trinn 8.30-13.15 8.30-12.15 8.30-13.45 8.30-13.15 8.30-13.15
5. - 7. trinn 8.15-13.45 8.15-12.15 8.15-13.45 8.15-13.45 8.15-13.45

 

Skulebiblioteket

På Langeland skule synest me lesing er viktig. 

Me har eit flott skulebibliotek med eigen Instagramkonto. Følg oss gjerne der!

Leseiveren er stor, og aktiviteten på skulebiblioteket aukar for kvar dag!

Me har til og med våre eigne bibliotekassistentar!