Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
07. april kl. 08:13

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

ID 597 Landbruks- og miljøsjef

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har ledig 100 % stilling som landbruks- og miljøsjef. Søknadsfrist er 20. april.

 

ID 1588 Avdelingssjukepleiar -Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar.

ID 1585 Vernepleiarar/sjukepleiarar - Eining for Habilitering

Det er ledig 6-8 stillingar som vernepleiarar/sjukepleiarar i 80-100% stilling

ID 1564 Ferievikarar RHO

Me søkjer etter autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie og andre med helsefagleg høgare utdanning.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.