Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Ledige stillingar

Her er oversikt over alle ledige stillingar i Stord kommune.

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Løn og personal v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Vernepleiar / sjukepleiar (ID 1373) - 2. gongs utlysing

Eining for habilitering har ledig 100 % fast stilling som vernepleiar / sjukepleiar i avdeling Sævarhagen.
Søknadsfrist: 30.03.17

Rådgjevar landbruk (ID 477)

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har ledig stilling i fullt årsverk som rådgjevar innan landbruksforvaltning.

Bibliotekar / bibliotekmedarbeidar (ID 1381)

Det er ledig 60 % stilling for fagutdanna bibliotekar, eventuelt bibliotekmedarbeidar.

Sjukepleiar (ID 1380)

Knutsaåsen Omsorgssenter har ledig fast 80 - 100 % stilling som sjukepleiar, med turnus kvar tredje helg.  

Vernepleiarar (ID 1378)

Me har ledig 2 x 100 % stilling som vernepleiar i vikarpool i Heimebaserte tenester

Kulturkonsulent (ID 1374)

Det er ledig 100 % fast stilling som kulturkonsulent hos Kulturtenester med tilsetjing frå 01.08.18.
Søknadsfrist: 23.03.18

Ferievikarar - tekniske tenester 2018

Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai - august 2018 innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

Søknadsfrist: 31.03.18

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for reinhaldar

Fyll ut skjemaet på denne sida dersom du ynskjer å stå på vikarliste for reinhaldar i Stord kommune.