Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
27. mai kl. 15:35

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

Vestland fylkeskommune logoKarriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.                         

 

ID 1598 Jordmor 50% fast + 50% prosjektstilling – Førebyggjande tenester

Frå 01.08.20 har me ledig 50% fast stilling som jordmor

I tidsrommet 15.06.20 – 31.01.21 har me ledig 50% prosjektstilling for jordmor

Stillingane kan søkjast på enkeltvis og samla.

ID 1597 Sjukepleiarar - Eining for psykisk helse og rus

Eining for Psykisk helse og rus har ledig:

2 x 100%          sjukepleiarstilling fast

1 x   60%          sjukepleiarstilling vikariat i eit år.

ID 1596 Korpsdirigent - Stord kulturskule

Kulturskulen søkjer etter dirigent for Sagvåg skulekorps i 20 % vikariat i perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.

ID 1595 Messinglærar – Stord kulturskule

Kulturskulen søkjer etter lærar i messinginstrument i 25%  fast stilling, frå 01.08.2020. 5 % av stillinga er knytt til aspirant/junioropplæringa i Stord skulekorps.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.