Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Her er oversikt over alle ledige stillingar i Stord kommune.

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Løn og personal v/ Tone Westerheim
Tlf: 53 49 66 91
E-post:tone.westerheim@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387
E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

 

Helgestillingar - oppsøkjande tenester (ID 1428)

Eining for psykisk helse og rus har ledig to faste helgestillingar 14,32 %, (kvar 3. helg) i oppsøkjande tenester.

Miljøarbeidarar/ Miljøterapeutar (ID 1429)

Eining for psykisk helse og rus søkjer etter 4 miljøarbeidarar / miljøterapeutar i 100 % stilling for nytt bu- tilbod i Stord kommune.

Sjukepleiar (ID 1427)

Me har for tida 2 ledige stillingar for sjukepleiarar.

Assistent/fagarbeidar (ID 1425)

Det er ledig fleire faste og mellombels stillingar som assistent /fagarbeidar i SFO ved Rommetveit –, Leirvik- og Hystad skule. Stillingane kan ikkje kombinerast.

Assisterande rektor ID 1426

Rommetveit skule har ledig 100 % fast stilling som assisterande rektor f.o.m. 01.10.2018

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.