Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Søkja læreplass:
 

Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no

ID 1460 Sjukepleiar - Sunnhordland interkommunale legevakt

Ved Legevakta har me ledig 1 fast stilling for sjukepleiar i 40 % tredelt turnus,frå 1.mars 2019. Arbeid for tida 3.kvar helg.

Sjukepleiar ID 1462

Eining for aktivitet og re/habilitering har ledig 100 % fast vikarstilling som sjukepleiar

Sjukepleiar ID 1461

Eining for akvititet og re/habilitering har ledig 90 % vikariat som sjukepleiar.

 

ID 1459 NAV-rettleiar i Bustadsosialt team

NAV Stord har ledig 100% fast stilling som NAV-rettleiar i Bustadsosialt team.

ID 1456 Vernepleiar/Spesialpedagog, 100% vikariat

100% vikariat som vernepleiar/spesialpedagog er ledig ved Leirvik skule

ID 1457 Korpsdirigent

 

Kulturskulen søkjer etter dirigent for Langeland skulekorps i 20,48 % stilling, vikariat i perioden 01.01.19 – 30.09.1

ID 1458 Lærar, 80-100% mellombels stilling

Sagvåg skule har ledig 80-100% mellombels stilling, frå 01.01.19 – 31.07.19

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.