Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

 

Ordinære stillingar: Lærling:
Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908
E-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387
E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Søknadsskjema finn du under kvar stilling.

Byggesakshandsamar (ID 1450)

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.