Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

 

Ordninære stillingar: Lærling:
Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908
E-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387
E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Søknadsskjema finn du under kvar stilling.

Helsefagarbeidar ID 1438

Knutsaåsen omsorgssenter har ledig 80 % fast stilling som helsefagarbeidar frå 01.10.18.

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar (ID 1439)

Førebyggjande tenester har ledig 100% fast stilling som Pedagogisk-psykologisk rådgjevar ved PPT

Vernepleiar (ID 1437)

Eining for Habilitering har ledig stilling som vernepleiar i 100 % vikariat med muligheit for fast tilsetting. Medlevar- turnus med kombinasjon av langvakter og døgnvakter og 4.kvar helg

Fastlege (ID 1432) - 2. gongs utlysing

Det er ledig fastlønsstilling for almennlege i Stord kommune.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.