Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
22. februar kl. 14:12

Søkefunksjonen ute av drift

Me har for tida problem med søkefunksjonen på nettsida. Me beklagar dette og håpar du finn det du leitar etter ved hjelp av navigasjon.

Les mer clear
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Ledige stillingar

Her er oversikt over alle ledige stillingar i Stord kommune.

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Løn og personal v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Sjukepleiar ID 1375

Det er ledig 3 faste helgestillingar ved Sunnhordland interkommunale legevakt.
Søknadsfrist: 04.04.18

Sjukepleiar ID 1376

Ved døgnavdelinga IDA er det ledig fast stilling som sjukepleiar i ca. 50 - 60 %.
Søknadsfrist: 04.04.18

Sjukepleiar ID 1377

Ved døgavdelinga IDA er det ledig vikariat på 80 % stilling som sjukepleiar.
Søknadsfrist: 04.04.18

Kulturkonsulent (ID 1374)

Det er ledig 100 % fast stilling som kulturkonsulent hos Kulturtenester med tilsetjing frå 01.08.18.
Søknadsfrist: 23.03.18

Miljøterapeut (ID 1372)

Eining for Psykisk helse og rus har ledig 100 % vikariat som miljøterapeut.
Søknadsfrist: 02.03.18

Vernepleiar / sjukepleiar (ID 1373)

Eining for habilitering har ledig 100 % fast stilling som vernepleiar / sjukepleiar i avdeling Sævarhagen.
Søknadsfrist: 02.03.17

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar (ID 1366)

Det er ledig 100 % vikariat i Førebyggande tenester som pedagogisk-psykologisk rådgjevar frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing.
Søknadsfrist: 02.03.18

Ferievikarar - tekniske tenester 2018

Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai - august 2018 innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

Søknadsfrist: 31.03.18

Ferievikarar Rehabilitering, helse og omsorg ID 1344

Det vert ledige ferievikariat i RHO sommaren 2018
Søknadsfrist: 04.03.18

Lærlingar ID 1350

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar!
Søknadsfrist: 01.03.2018

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for reinhaldar

Fyll ut skjemaet på denne sida dersom du ynskjer å stå på vikarliste for reinhaldar i Stord kommune.