Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Søkja læreplass:
 

Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no

ID 1561 Sjukepleiar

ID 1560 Sjukepleiar

ID 1559 Sjukepleiar

ID 1558 Sjukepleiar

ID 1557 Sjukepleiar

ID 1555 Korpsdirigent

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.