Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. oktober kl. 07:56

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

Vestland fylkeskommune logoKarriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.                         

 

ID 1631 DAGLEG LEIAR – SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS

Me søkjer etter ein dyktig og sjølvstendig leiar som har ansvar for leiing, utvikling og dagleg drift av selskapet.

ID 1630 Ergoterapeut – Eining for aktivitet og rehabilitering

Eining for aktivitet og re/habilitering har ledig vikariat i 100 % stilling i tidsrommet 04.01.21 – 24.11.21, med mogligheit for forlenging.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID1627 Bibliotekar – Stord folkebibliotek.

Ved Stord folkebibliotek er det ledig fast 100 stilling som bibliotekar frå 1.1.2021.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.