Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Søkja læreplass:
 

Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no

ID 1552 Helsesjukepleiar

Førebyggjande tenester har ledig 100% vikariat som helsesjukepleiar fram til 20.11.2020.

ID 1550 Rektor Litlabø Skule

Stord kommune er ein industrikommune i Hordaland med 18 000 innbyggjarar.  Stord er kommunikasjonssenter og regionssenter for Sunnhordland med gode samband til Bergen, Haugesund og Stavanger. Her er flyplass med daglege flygingar til Oslo.  Kommunen er landfast sørover med Trekantsambandet. Skuleverket er godt utbygd med vidaregåande skular, allmennlærarutdanning, førskulelærarutdanning og sjukepleiarutdanning. Vidare ligg Stord sjukehus her. Stord har eit rikt kulturliv med nærare 300 organisasjonar, og det er gode vilkår for sport og friluftsliv.  Stord kommune har flat struktur og er organisert i sjølvstyrte einingar med eige budsjettansvar.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.