Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. november kl. 14:00

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

Vestland fylkeskommune logoKarriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.                         

 

ID 1649 Avdelingssjukepleiar ved døgnavdeling IDA

Me søkjer etter ein dyktig og sjølvstendig avdelingssjukepleiar til døgnavdelinga som har ansvar for leiing, fagleg utvikling og dagleg drift av døgnavdelinga

ID 1647 Avdelingsleiar Husahaugen – Eining for Habilitering

Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar frå snarast.

ID 1648 Helgestillingar Avdeling bufellesskap - eining for psykisk helse og rus.

Eining for psykisk helse og rus, avdeling bufellesskap, har ledige stillingar i ulik størrelse. Vikariat, med mogeligheit for auke og fast stilling.

ID 1644 Sakshandsamar - Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har ledig 100% fast stilling som sakshandsamar med tilsetjing frå snarast

ID 1645 Sjukepleiarar

Heimebaserte tenester har ledig 3 faste 100% sjukepleiarstillingar i turnus med langvakter

ID 1646 Helsesjukepleiar – Førebyggjande tenester

Det er ledig vikariat som helsesjukepleiar i tidsrommet 01.01.21 – 31.05.21, med moglegheit for forlenging.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.