Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen
Tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Søkja læreplass:
 

Siv Nesse
Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no

ID 1561 Sjukepleiar - HBT

Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen. Vi har i tillegg fast tilsette sjukepleiarar og fagarbeidarar i vikarstab. Alle tilsette der har fast tilknytning til ei avdeling.

ID 1560 Sjukepleiar - HBT

Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen.

ID 1569 Sjukepleiar - HBT

Heimebaserte tenester i Stord består av 3 geografisk inndelte avdelingar. Me gjev heimesjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i heile kommunen. Alle avdelingar har base i same bygg i Leirvik sentrum. Avdelingane er delt inn i tre arbeidslag, som arbeidar etter primærkontaktmodellen

ID 1570 Sjukepleiar - HBT

ID 1573 Lærlingar

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar

ID 1574 Undervisningsstillingar

Undervisningsstillingar i grunnskulen og vaksenopplæringa i Stord kommune frå 01.08.2020

ID 1572 Helgeavløysar HBT

ID 1571 Fagarbeidar - HBT

ID 1564 Ferievikarar RHO

Me søkjer etter autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie og andre med helsefagleg høgare utdanning.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.