Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

ID 1582 Ferievikarar - Tekniske tenester

Stord kommunale eigedom, Stord kommunalteknikk og Stord hamnestell treng ferievikarar i perioden mai - august 2020 innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

ID 1583 Badevakt - Stord Kulturhus

Eining for kulturtenester har 2 ledige  stillingar som badevakt.

ID 1584 Sjukepleiar natt - Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har ledig totalt 2 årsverk fordelt på 3-4 stillingar på natt for autorisert sjukepleiar, turnus med arbeid kvar 3.helg.

ID 1579 Psykolog - Førebyggande tenester

Stord kommune, Førebyggande tenester for barn og unge, lyser etter psykologar/psykologspesialistar

ID 1577 Ferievikarar - Sunnhordland interkommunale legevakt SIL

Søkjer du ein interessant  sommarjobb med spanande utfordringar der du får nytta din erfaring og kompetanse? Då kan du vera rette person for oss. Me har behov for ferievikarar i perioden 22/6- 16/8-2020 ved legevakta og Døgnavdeling IDA.

ID 1573 Lærlingar

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar

ID 1564 Ferievikarar RHO

Me søkjer etter autorisert helsepersonell, studentar i sjukepleie/vernepleie og andre med helsefagleg høgare utdanning.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

Vikarliste for barneskular og ungdomsskular

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.