Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 18:18

Informasjon om koronaviruset

Les meir clear
error_outline
12. januar kl. 11:33

Informasjon om koronavaksine

 

 

les meir clear
A A A

Ledige stillingar

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.no   Her finn du meir informasjon om å bli lærling.

 

Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 
 

Vestland fylkeskommune logo

 

                       

mann held skilt der det står

 

ID 1645 Sjukepleiarar - 2 gangs utlysing

Heimebaserte tenester har ledig 2 faste 100% sjukepleiarstillingar i turnus med langvakter

ID 1671 Lærlingar

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar! 

ID 1670 FERIEVIKARAR 2021 – Pleie, rehabilitering og omsorg

Me hpixar behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, innanfor tenester til personer med utviklingshemming, i institusjon, eining psykisk helse og rus og kjøkken/vaskeridrift i perioden 21.06.21 – 15.08.21.

Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og anna kvar helg.

ID 1669 Helgestilling, ringevikar og stipendavtalar (3.året) – Sunnhordland interkommunale legevakt

Me søkjer sjukepleiarar og sjukepleiarstudentar til helgestilling, ringevikar og stipendavtalar (3.året).

ID 1668 Sjukepleiarar – Sunnhordland interkommunale legevakt

Ved Døgnavdeling IDA er det ledig 2x 60% fast stilling for sjukepleiar, båe frå 1.juni 2021. Ved eventuell intern tilsetjing kan det verte ledig andre sjukepleiarstillingar.

ID 1667 Sjukepleiar natt – Sunnhordland interkommunale legevakt IKS

Ved Døgnavdeling IDA er det ledig 65.73% vikariat som sjukepleiar på natt i tidsrommet 01.02.21- 28.02.22. Ved eventuell intern tilsetjing kan det verte ledig anna sjukepleiarstilling. 

ID 1666 Sjukepleiar med koordinatorfunksjon – Stord sjukeheim

Stord sjukeheim har frå 01.04.21 ledig 100 % fast stilling som autorisert sjukepleiar med koordinatorfunksjon. Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg.

ID 1665 Fagarbeidar – Stord kommunale eigedom

Ved Stord kommunale eigedom er det ledig ein fast 100% stilling som fagarbeidar med relevante fagpapir og praksis innan fagområdet elektro. Stillinga er ledig frå snarast.

ID 1664 Parkour lærar – Eining for kultur

Kulturskulen har ledig fast 50% stilling som lærar innan fagområde parkour, frå snarast.

ID 1660 2x100% vernepleiar/sjukepleiar – Eining for Habilitering

Avdeling Avlastningsbustad har ledig 2 stillingar.

  • Stilling 1:      Vernepleiar/sjukepleiar 100% fast stilling ledig frå snarast
  • Stilling 2:      Varnepleiar/sjukepleiar 100% fast stilling ledig frå 01.06.21

Båe stillingane er i turnus med vakter dag, kveld og kvar 4 helg.

ID 1661 Helsefagarbeidar avd. Husahaugen – Eining for Habilitering

Det er ledig fast 68% stilling som helsefagarbeidar i avdeling Husahaugen. Stillinga er i turnus med vakter vakande natt, kveld og arbeid kvar 3 helg.

ID 1662 Ergoterapeut - Eining for Aktivitet og Re/habilitering

Det er ledig 70% fast stilling som ergoterapeut frå 01.04.2021

ID 1663 Avlastar i privat heim - Eining for habilitering

Avdeling Sævarhagen avlastningsbustad søkjer etter avlastar til ein ungdom som går på ungdomsskulen. Avlasting er ei helg i månaden i 11 månadar i året.

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.