Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronainformasjon

Vaksinering     Bestill koronatest

A A A

Ledige stillingar

 

Stord kommune er ein industri- og teknologikommune i Vestland fylke med nær 19 000 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt mellom Bergen og Stavanger og er kommunikasjons- og regionsenter i Sunnhordland. Stord kommune har ambisjonar som ein attraktiv og klimavennleg vekstkommune under visjonen «Saman om utvikling og velferd». Stord kommune har klimamål om å bli nullutsleppskommune innan 2030, ei målsetjing som vert støtta av eit omstillingsdyktig næringsliv.

 

Som regionsenter har Stord eit godt utbygd tenestetilbod og sjukehus. Her er flyplass med daglege avgangar til Oslo. Kommunen er skulesenter med vidaregåande skular, lærarutdanning og barnehagelærarutdanning, sjukepleiarutdanning og ingeniørutdanning. Stord har eit rikt kulturliv med eit mangfald av lag og organisasjonar. Det er gode vilkår for sport og friluftsliv i kommunen.

 

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:
 

Sverre Hagerup Sørensen,  tlf: 53 49 66 62 / 486 07 908, e-post: Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no
 

Lærlingkoordinator Siv Nesse, tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387, e-post: siv.nesse@stord.kommune.noLes meir om fagopplæring her.

 

ID 1783 Einingsleiar – Heimebaserte tenester

Stord kommune har ledig 100 %  stilling som einingsleiar for heimebaserte tenester.

ID 1784 Parkour lærar – Eining for kultur

Kulturskulen har ledig fast 50% stilling som lærar innan fagområde parkour, frå snarast.

Økonomisjef

Stord kommune har ledig fast stilling som økonomisjef

ID 1782 Fagsjef veg, trafikk og parkering

I Stord kommune er det ledig fast 100% stilling som Fagsjef veg, trafikk og parkering.

Me treng fleire tilkallingsvikarar i barnehage

Dei kommunale barnehagane treng fleire vikarar, kan du tenkja deg å jobba i barnehage eller veit du om nåken som vil? 

ID 1777 Undervisningsstilling Treblåslærar – Eining for kultur

Kulturskulen har ledig inntil 45% fast stilling for allsidig treblåslærar frå 01.01.2022.

ID 1779 Avdelingsleiar oppsøkjande tenester –Eining for psykisk helse og rus

Stord kommune har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleiar for Oppsøkande tenester. Opplæring og oppstart snarast etter avtale.

Ledig stilling som ekstrahjelp på institusjon

Er du glad i eldre mennesker og har tid og lyst til å jobbe i ein meningsfull ekstrajobb?

Vil du bli støttekontakt?

Tilrettelagt fritid treng fleire støttekontaktar.

ID 1620 Vakter ved Koronasenteret i Stord kommune

Er du sjukepleiar, fagarbeidar med erfaring, sjukepleiarstudent eller har anna helsefagleg bakgrunn?

Me treng personar som kan vakter på Koronasenteret vårt!

Ekstravakter/helgevakter i pleie og omsorg

Stord kommune har ofte behov for fleire personar til helgevakter og ekstravakter både til institusjon, bufellesskap og hjelp i heimen.

Vikarliste for barnehagar

Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Vikarliste for barneskular, ungdomsskular og vaksenopplæringa

Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Treng du karriererettleiing?

Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 

Vestland fylkeskommune logo