Fyrvaktarbustaden på Midtøya er blitt ein populær feriestad, og det har til no vore få ledige datoar i sommar. Men ei kansellering gjer at det har opna seg to veker i skuleferien: 18. - 24. juli og 8. - 14. august, samt helga 5. - 7. august. Fullstendig oversikt og bestilling finn du på nettsida til Leirvik fyrstasjon.