Det må gå fram av søknaden kva dagar og tidspunkt ein ynskjer å leiga. Rektor fordeler salar/rom og kallar inn leigetakarane til fellesmøte.