Det må gå fram av søknaden kva dagar og tidspunkt ein ynskjer å leiga. Rektor fordeler salar/rom og kallar inn leigetakarane til fellesmøte.

Skulane tek atterhald om at rom ikkje vert tilgjengelege for utleige så lenge elevane er organiserte i kohortar i samband med smitteverntiltak i høve Covid-19 og alle spesialrom vert nytta som klasserom.

Søknadsfrist: 23.08.2021

Her finn du oversikt over skulane