Prisar per 2020:

  • Pris per rute på 15 m2 (minstepris) per dag: kr 147
  • Faste torghandlarar for 60 m2 per år: kr 26 545

Straum skal, av dei faste torghandlarane, betalast over eigen målar. Tilfeldige torghandlarar skal betala kr 16 per dag. For nattoppstilling er det ei avgift på kr. 1315 per månad for faste torghandlarar, og kr. 49 per natt for tilfeldige.

Avgifta skal betalast forskotsvis per dag eller månad til Fellestenester. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift.

Ny retningsliner og søknadsskjema er under utarbeiding.