Vatnet kan i korte periodar vere vekke eller ha redusert trykk onsdag 15. september mellom kl.08:00 og 15:00. Ber om at det vert brukt minst mogleg vatn i perioden. Tapp opp vatn på førehand. Vatnet blir satt på utan varsel.