Skulen ligg i bydelen Litlabø i Stord kommune. Me ligg fint og usjenert til, og like nedanfor skulen ligg det gamle gruveområdet på Litlabø. Det første skulebygget som kom på Litlabø vart bygd i 1925, og vart kalla for gamleskulen. Bygda har med andre ord hatt eigen skule i 95 år.

Tilsette

Kesia

 

 

 

Kesia Tabita Sowerby Palmer

Rektor

Tlf: 53 40 96 72 / 926 46 805

E-post: kesia.tabita.sowerby.palmer@stord.kommune.no

Hege

Hege Karin Havn

Ass.rektor

Tlf: 53 40 96 70 / 472 56 607

E-post: hege.karin.havn@stord.kommune.no

Stine

Stine Almås Alsaker

Kontaktlærar 2. trinn (i permisjon)

Tlf: 404 73 500

E-post: stine.almas.alsaker@stord.kommune.no

Agnete

Agnete Valvatne Aas

Kontaktlærar 3. trinn

Tlf: 958 68 583

E-post: agnete.aas@stord.kommune.no

Rikke

Rikke Marie Stenersen

Kontaktlærar 4. trinn

Tlf: 930 69 975

E-post: rikke.helvik@stord.kommune.no

Ann Sissel

Ann Sissel Folkestad

Kontaktlærar 5. trinn, sosiallærar

Tlf: 411 03 406 

E-post: ann.sissel.folkestad@stord.kommune.no

Linda

Linda Elisabet Berg

Faglærar 

Tlf: 958 84 375

E-post: linda.elisabeth.berg@stord.kommune.no

 

 

 

Steinar Saghaug Halland

Kontaktlærar 7. trinn

Tlf: 452 41 287

E-post: steinar.halland@stord.kommune.no

Tone

Tone Beate Nordfonn

Kontaktlærar 6. trinn

Tlf: 977 27 721

E-post: tone.beate.nordfonn@stord.kommune.no

Berit

Berit Moen

Faglærar

E-post: berit.moen@stord.kommune.no

 

 

Wenche

Wenche Tollaksvik

Faglærar og assistent

E-post: wenche.tollaksvik@stord.kommune.no

Sissel

Sissel Fossøy

Faglærar, TL-koordinator

E-post: sissel.fossoy@stord.kommune.no

Malin

Malin Hellesund Jensen (i permisjon)

Faglærar

E-post: malin.hellesund.jensen@stord.kommune.no

Kenneth

 Kenneth Hystad

Faglærar

E-post: kenneth.hystad@stord.kommune.no

 

Anne E. Olsen

SFO-leiar og assistent

Tlf:53 40 96 76

E-post: anne.olsen@stord.kommune.no

 

 

Nina

Nina Lysen

Fagarbeidar og merkantil

Tlf: 53 40 96 70

E-post: nina.lysen@stord.kommune.no

Henrik

Henrik S. Lilleheie

Fagarbeidar

E-post: henrik.skjetne.lilleheie@stord.kommune.no

 

Emilie Aaserud Hystad

Kontaktlærar 2. trinn

E-post: emilie.aaserud.hystad@stord.kommune.no

 

Marie Utslottøy Isaksen

Faglærar 

E-post: marie.utslottoy.isaksen@stord.kommune.no

 

Hilde Rykkje

Kontaktlærar 1. trinn

E-post: hilde.rykkje@stord.kommune.no

 

 

 

  Foto: ©John Kenneth Aase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRITIDSKORTET - Skal du betale for ein organisert fritidsaktivitet ?

Skal du betale for ein organisert fritidsaktivitet?

Fritidskortet er eit tilbod til barn og unge busett i Stord kommune på inntil 1000 kroner i halvåret til deltakaravgift i éin eller fleire organiserte fritidsaktivitetar. Kortet gjeld frå kalenderåret barnet fyller 6 år til og med kalenderåret det fyller 18 år. Medlemskontingentar, treningsavgifter og lisensar til ein fast organisert fritidsaktivitetar inngår i Fritidskortordninga. Ordninga er eit tiltak for at fleire born og unge skal delta jamleg i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre born. 

Les meir her: https://www.stord.kommune.no/fritidskortet.561817.nn.html 

Skuledagen

06.45 - 08.30

  • SFO opnar
  • Rolege aktivitetar- spel - lesing - perling - koseprat
  • Frukost (nista/gryn)

 

08.30: Skulestart

08.30-10.00: 1. økt

10.00-10.30: Mat

10.30-11.00: Midttime

11.00-12.00: 2. økt

12.00-12.30: Friminutt/Skuleslutt for 1.-4. trinn tysdag og fredag

12.30-13.45: 3. økt 1.-2. trinn / 12.30-13.55: 3. økt 3.-4. trinn / 13.00-14.00: 3. økt 5.-7.trinn

14.00-15.00: Leksehjelp for 5.-7. trinn måndag og onsdag

 

SFO:

13.45 - 14.00

  • Samling / registrering.

14.00 - 14.30

  • Måltid.

14.30 - 15.30

  • Aktivitetar - frie / tilrettelagde

15.30 - 16.15

  • Barna byrjar å gå heim / frileik
  • Me ryddar SFO til neste dag

16.15

  • SFO stenger

Informasjonshefte

Her finn ein Litlabø skule sitt informasjonshefte. Dette vert sendt heim som ranselpost kvar haust.