Skulen ligg i bydelen Litlabø i Stord kommune. Me ligg fint og usjenert til, og like nedanfor skulen ligg det gamle gruveområdet på Litlabø. Det første skulebygget som kom på Litlabø vart bygd i 1925, og vart kalla for gamleskulen. Bygda har med andre ord hatt eigen skule i 94 år.

Tilsette

Namn Oppgåve

Kesia Tabita Sowerby Palmer

Tlf: 53 40 96 72 / 92646805

E-post: kesia.tabita.sowerby.palmer@stord.kommune.no

Rektor

Linda Elisabeth Berg

Tlf: 53 40 96 70958 84 375

E-post: linda.elisabeth.berg@stord.kommune.no

Konstituert ass. rektor

Kontaktlærar 7. klasse

Emilie Aaserud Hystad

Tlf: 920 84 538

E-post: emilie.hystad.aaserud@stord.kommune.no

Kontaktlærar 1. klasse

Rikke Marie Stenersen

Tlf: 930 69 975

E-post: rikke.helvik@stord.kommune.no

Kontaktlærar 2. klasse

Ann Sissel Folkestad

Tlf: 411 03 406 

E-post: ann.sissel.folkestad@stord.kommune.no

Kontaktærar 3. klasse

Sosiallærar

Agnete Valvatne Aas

Tlf: 958 68 583

E-post: agnete.aas@stord.kommune.no

Kontaktlærar 4. klasse

Elin Ljones Mikkelsen

Tlf: 479 06 213

E-post: elin.ljones.mikkelsen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 5. klasse

Tone Beate Nordfonn

Tlf: 977 27 721

E-post: tone.beate.nordfonn@stord.kommune.no

Kontaktlærar 6. klasse

 

 

Hilde Rykkje

E-post: hilde.rykkje@stord.kommune.no

Faglærar

Berit Moen

E-post: berit.moen@stord.kommune.no

Faglærar

Stine Almås Alsaker

E-post: stine.almas.alsaker@stord.kommune.no

Faglærar

Lisbet Horvei

E-post: lisbet.horvei@stord.kommune.no

Faglærar 

Marie Utslottøy Isaksen

E-post: marie.utslottoy.isaksen@stord.kommune.no

Faglærar

Wenche Tollaksvik

E-post: wenche.tollaksvik@stord.kommune.no

Faglærar og assistent

Steinar Saghaug Halland

E-post: steinar.halland@stord.kommune.no

Faglærar

Anne E. Olsen

Tlf:53 40 96 76

E-post: anne.olsen@stord.kommune.no

Leiar SFO

Nina Lysen

Tlf: 53 40 96 70

E-post: nina.lysen@stord.kommune.no

Assistent og sekretær

Henrik S. Lilleheie

E-post: henrik.skjetne.lilleheie@stord.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeidar

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuledagen

06.45 - 08.30

  • SFO opnar
  • Rolege aktivitetar- spel - lesing - perling - koseprat
  • Frukost (nista/gryn)

08.30: Skulestart

08.30-10.00: 1. økt

10.00-10.30: Midttime

10.30-12.00: Mat/2. økt

12.00-12.20: Friminutt

12.20-13.25 (1.trinn) /13.45 (2.-4.trinn)/14.00 (5.-7.trinn): 3. økt

14.00-15.00: Leksehjelp for 5.-7. trinn måndag og onsdag

SFO:

13.25 - 13.35

  • Samling / registrering.

13.35 - 14.00

  • Måltid.

14.00 - 15.15

  • Aktivitetar - frie / tilrettelagde

15.15 - 16.15

  • Barna byrjar å gå heim / frileik
  • Me ryddar SFO til neste dag

16.15

  • SFO stenger

Informasjonshefte

Her finn ein Litlabø skule sitt informasjonshefte. Dette vert sendt heim som ranselpost når eleven byrjar i første klasse, eller er ny på skulen.