Stord kommune har gjennom åra gitt ut ei fleire lokalhistoriske verk. Desse bøkene kan du kjøpa i Stord kulturhus og i rådhuset.

Stord frå steinalder til oljealder: Band I - III

 • Bygdebøker frå steinalder til oljealderSamla pris: kr. 150,-
 • Band I (2005): Den eldste tida fram til 1720
 • Forfattarar: Bård Gram Økland og Magne Njåstad
 • Band II (2005): 1720 - 1900
 • Forfattar: Nils Olav Østrem
 • Band III (2006): 1900 - 2006
 • Forfattar: Yngve Skjæveland

Stord bygdebok. Band I - III

 • BYgdebøker gamleForfattar: Ola Høyland.
 • Samla pris kr. 400,-
 • Band I (1972): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-
 • Band II (1966): Gards- og ættesoge. Pris kr. 250,-
 • Band III (1973): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-  

Gruva. Litlabøsamfunnet gjennom 100 år. (1991)

 • GruvebokaForfattar: Øyvind Bjørnson.
 • Pris kr. 250,- 

Arkeologi på Stord. (2001)

 • Arkeologi på StordForfattar: Bård Gram Økland.
 • Pris kr. 120,- 

Stord kommune, jubileumsskrift 1837 - 1987

 • Forfattar: Jakob Gullberg.
 • Gratis