Desse punkta må du sjekka før du sender inn meldinga:

 • Eldstaden er montert etter monteringsanvisning
 • Avstand til brannmur er kontrollert
 • Avstand til brennbart materiell er kontrollert
 • Avstand til tak er kontrollert
 • At det er plate under og forran eldstaden
 • Gulvet må tola vekta av eldstad
 • At det er mogleg å feia
 • Eldstaden har nok tilgong til forbrenningsluft
 • Røykrøyret skal vera montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusenten sine anvisningar
 • Skorsteinen er eigna for tilkopling av den aktuelle eldstaden
 • Skorsteinen har passande dimensjon
 • At du har produktdokumentasjon med monteringsanvisning tilgjengeleg

Fyll ut felta nedanfor og trykk på send melding.

Du vil få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. Meld feil på skjema til nettsida@stord.kommune.no