Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket.

Vi har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2020:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket


Søknad skal sendast inn gjennom www.regionalforvaltning.no. Meir informasjon finn de i lenkjene. Regionale tilretteleggingsmidlar er ordninga som før var kjent som Utviklings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket (UTM). Fylkeskommunen har teke over forvaltninga av denne ordninga frå nyttår 2020.