Møteplan for 1. halvår 2022 i pdf

Møteplan for 2. halvår 2022 i pdf

 

Her finn du møteinnkallingar og protokollar

Møta er opne for publikum. Kommunestyret vert i tillegg sendt direkte via kommunetv. Under korona vert møta gjennomført digitalt og sendt direkte på kommunetv. Sjå politiske møte direkte eller i opptak på kommunetv

Gruppemøte

Oversikt over kva tid partia har gruppemøte før dei politiske møta.