• Eldrerådet er utsett til 8. juni 2023 (skulle ha vore 25. mai 2023)
  • ​Utval for rehabilitering, helse og omsorg er utsett til 12. juni 2023 (skulle ha vore 31. mai 2023)