NAV Stord held publikumsmottaket stengt fredag 13.09.19 grunna intern opplæring.

For opplysningar i di sak, gå inn på nav.no eller ring 55553333.