Skulpturguide for Stord (utarbeidd av Atle Hansen)

Galleri Giga (nettsida er under arbeid og difor fører denne lenka til facebooksida til galleriet).

Galleri Günther

Galleri Borghild

Stord kunstlag

Stord kunstlag si facebookside