Gult nivå frå og med 12.04.21

Frå og med måndag 12.04.21 er me over i gult nivå i skulane på Stord. Elevane møter på skulen til vanleg tid, har ein symptom på at ein er sjuk skal ein ikkje koma på skulen.

Dei ulike  trinna er inndelt i faste kohortar, får faste undervisningsrom, faste plassar osv. Elevane vil få meir informasjon av kontaktlærarane sine.

Du kan lese meir om gult nivå og trafikklysmodellen i Veileder om smittevern for ungdomsskole

 

Informasjon om skuleskyss 04.01.21

Til føresette som leverer og hentar elevar ved Nordbygdo ungdomsskule.

Me registrerer at fleire føresette vel å køyre elevane til skulen om morgonen og hentar dei etter skuleslutt. Dette føre til stor trafikk ved rundkøyringa utanfor skulen. Det kan vera mellom 15 og 20 bilar i kø for å henta elevar. Dette fører til trafikkfarlege situasjonar og me er redde for at elevar skal koma til skade når dei går eller syklar til og frå skulen. Me oppmodar føresette på det sterkaste om å setja av ungdomen nede ved buss-stoppet der skuleskyssen set av andre elevar. Om ikkje dette kjennes trygt, kan ein sleppa dei av ved Spar Haga. Minner også om at Nasjonal Transportplan (NTP) oppmodar om at 80% av skuleungdom skal gå eller sykla til skulen. Me tenkjer dei aller fleste ungdomane ved Nordbygdo greier fint å gå opp bakken til skulen.

Med venleg helsing,

Pål Roseth
Rektor, Nordbygdo ungdomsskule

Informasjon frå Stord kommune kring koronaviruset

Nyheiter

I haust starta me opp med skuledrift i gult nivå pga korona. De kan lese om trafikklysmodellen og smittvern på utdanningsdirektoratet sine sider.

NOR informerer og minnar på  elevane ved skulen om smittevern og rutinar ved skulen jamnleg. Her kan de sjå ein presentasjon som me nytta oppstartsdagen. 

Informasjonshefte 2020-2021

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland 

Administrasjon og kontor-tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401 / 489 90 908

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402 / 926 65 332
Sosialrådgjevar

Kristin Koløy
e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no
tlf: 53454403 / 412 13 795

Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.

Pedagogiske nettressursar