Nyheiter

I haust starta me opp med skuledrift i gult nivå pga korona. De kan lese om trafikklysmodellen og smittvern på utdanningsdirektoratet sine sider.

NOR informerer og minnar på  elevane ved skulen om smittevern og rutinar ved skulen jamnleg. Her kan de sjå ein presentasjon som me nytta oppstartsdagen. 

Informasjonshefte 2020-2021

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland

Informasjon frå mobbeombodet i Vestland 

Elevundersøkinga hausten 2019

Alle elevane på Nordbygdo ungdomsskule skal gjennomføra Elevundersøkinga i løpet av hausten 2020. Formålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysera og utvikla elevane sitt læringsmiljø.

 

Les meir om Elevundersøkinga her.

Logg inn her

Administrasjon og kontor-tilsette

Tittel Namn
Rektor: Pål Roseth
e-post: Pal.Roseth@stord.kommune.no
tlf: 53454401 / 489 90 908

Assisterande rektor

Utdanningsrådgjevar

Anne Hege Rogne
e-post: Anne.Hege.Rogne@stord.kommune.no
tlf: 53454402 / 926 65 332
Sosialrådgjevar

Kristin Koløy
e-post: kristin.koloy@stord.kommune.no
tlf: 53454403 / 412 13 795

Kontor Marianne Christensen Føyen
e-post: Marianne.Christensen.Foyen@stord.kommune.no
tlf: 53 45 44 00 /  91 76 61 09

Lærarar og assistentar finn du under kvart klassetrinn.

Pedagogiske nettressursar