I høve kommunevalet i haust vitjar NRK Hordaland kvar kommune i fylket for å løfte fram dei viktigaste lokale sakene. Tysdag 13. august er det sending frå Stord.