Me vil frå og med 17.03.21 setja i verk desse tiltaka:

  1. Bua er inntil vidare stengt for lån på drop-in. Det er berre mogeleg å reservera utstyr, frå 2 til 14 dagar i forkant.
  2. Alle som skal levera utstyr må ringa 917 95 664 for å avtala leveringstidspunkt (klokkeslett) innanfor Bua sine opningstider.
  3. Alle som skal henta reservert utstyr må ringa 917 95 664 for å avtala hentetidspunkt (klokkeslett) innanfor Bua sine opningstider.

Opningstidene våre er:

Måndagar 12.00 – 14.30/Tysdagar og onsdagar 14.00 – 17.00.

Desse tiltaka vil vara så lenge denne smittesituasjonen varer ved.

Med helsing oss i BUA-Stord