Kommunestyret godkjente i juni 2019 forprosjektet for ny ungdomsskule på Nysæter. Framdriftsplanen er at prosjektet skal lysast ut på anbod våren 2020, slik at byggestart vert sommaren 2020. Planlagt ferdigstilling er hausten 2022 og prosjektet har ei kostnadsramme på kr. 306 mill.