Tilsette

Tilsette

Namn

Funksjon

Anne Beate Sunde

Tlf: 53 40 97 52 /  916 11 741

E-post: Anne.Beate.Sunde@stord.kommune.no

Rektor

Kari Hindenes Agasøster

Tlf: 481 08 648

E-post: Kari.Hindenes.Agasoster@stord.kommune.no

Assisterande rektor

Elisabet Barth

Tlf: 53 40 97 53 / 971 91 882

E-post: Elisabet.Barth@stord.kommune.no

Rådgjevar

Elisabeth Grov

Tlf: 450 89 492

E-post: Elisabeth.Grov@stord.kommune.no

Sosiallærar og Faglærar

Inger-Marie Skåla

Tlf: 976 14 841

E-post: Inger.Marie.Skala@stord.kommune.no

Leiar ressursteam

Olga Grov

Tlf: 53 49 97 50 

E-post: Olga.Grov@stord.kommune.no

Kontor

Tom Jarle Fanuelsen

Tlf: 928 16 349

E-post: Tom.Jarle.Fanuelsen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8A

Jeanette Haugvik

Tlf: 984 86 915

Epost: Jeanette.Haugvik@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8B

Henny Myhre

Tlf: 412 12 249

E-post: Henny.Myhre@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8C og Trinnleiar

Christine Aanderaa Johnsen

Tlf: 977 02 741

Epost: Christine.Aanderaa.Johnsen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9A

Håvard Strøm Sagstad

Tlf: 403 26 248

Epost: Havard.Strom.Sagstad@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9B

Inger Flatebø

Tlf: 991 55 245

Epost: Inger.Flatebo@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9C og Trinnleiar

Per Christian Rognli

Tlf: 908 98 782

E-post: Per.Christian.Rognli@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10A , IKT, ATG og Trinnleiar

Andreas Skiri Gregersen

Tlf: 938 90 633

E-post: Andreas.Skiri.Gregersen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10B

Eli Rimmereid Rørvik

Tlf: 991 56 596

E-post: Eli.Rimmereid.Rorvik@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10C

Mads Meløy Nilsen

Tlf: 414 04 198

E-post: Mads.Meloy.Nilsen@stord.kommune.no

Faglærar

Lars Mellesdal Petterteig

Tlf: 977 78 826

E-post: Lars.Mellesdal.Petterteig@stord.kommune.no

Faglærar

Adina Agdestein

Tlf: 932 31 611

E-post: Adina.Agdestein@stord.kommune.no

Faglærar

Jonatan Gniste

Tlf: 473 43 679

E-post: Hakan.Jonatan.Gniste@stord.kommune.no

Faglærar og HTV

Trine Gravdal

Tlf: 926 80 257

E-post: Trine.Gravdal@stord.kommune.no

Faglærar og MOT

Kristina Folkestad Nicholls

Tlf: 411 03 408

E-post: Kristina.Folkestad.Nicholls@stord.kommune.no

Faglærar

Liv Ingrid Aadland

Tlf: 907 26 816

E-post: Liv.Ingrid.Aadland@stord.kommune.no

Faglærar

Siv Rørlien Pettersen

Tlf: 951 72 535

E-post: Siv.Rorlien.Pettersen@stord.kommune.no

Faglærar

Kristine Bhargava

Tlf: 941 92 861

E-post: Kristine.Bhargava@stord.kommune.no

Teiknspråklærar og Faglærar

Hilde Tislevoll

Tlf: 951 06 963

Epost: Hilde.Tislevoll@stord.kommune.no

Faglærar

Jeanette helen Brekke Haugvik

Tlf: 984 86 915

Epost: Jeanette.Helen.Brekke.Haugvik@stord.kommune.no

Faglærar

Ole Christian Christiansen

Tlf: 991 58 677

Epost: Ole.Christian.Christiansen@stord.kommune.no

Assistent