Tilsette

NamnFunksjon

Anne Beate Sunde

Tlf: 53 40 97 52 /  916 11 741

E-post: Anne.Beate.Sunde@stord.kommune.no

Rektor

Kari Hindenes Agasøster

Tlf: 481 08 648

E-post: Kari.Hindenes.Agasoster@stord.kommune.no

Assisterande rektor

Elisabet Barth

Tlf: 53 40 97 53 / 971 91 882

E-post: Elisabet.Barth@stord.kommune.no

Rådgjevar og sosiallærar 

Inger-Marie Skåla

Tlf: 976 14 841

E-post: Inger.Marie.Skala@stord.kommune.no

Leiar ressursteam

Olga Grov

Tlf: 53 49 97 50 

E-post: Olga.Grov@stord.kommune.no

Kontor

Per Christian Rognli

Tlf: 908 98 782

E-post:Per.Christian.Rognli@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8A og IKT

Eirik Strømme Spjeld

Tlf:  936 64 179

E-post: Eirik.Stromme.Spjeld@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8B

Eli Rimmereid Rørvik

Tlf: 991 56 596

E-post:  Eli.Rimmereid.Rorvik@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8C og Trinnleiar

Trine Gravdal

Tlf: 926 80 257

E-post: Trine.Gravdal@stord.kommune.no

Kontaktlærar 8ABC og MOT

Andreas Skiri Gregersen

Tlf: 938 90 633

E-post:  Andreas.Skiri.Gregersen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9A

Henny Myhre

Tlf: 412 12 249

E-post: Henny.Myhre@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9B og Trinnleiar

Jonatan Gniste

Tlf: 473 43 679

E-post: Hakan.Jonatan.Gniste@stord.kommune.no

Kontaktlærar 9C og UDF

Inger Flatebø

Tlf: 991 55 245

E-post: Inger.Flatebo@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10A, Trinnleiar og IKT

Mads Meløy Nilsen

Tlf: 414 04 198

E-post: Mads.Meloy.Nilsen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10B

Christine Aanderaa Johnsen

Tlf: 977 02 741

E-post: Christine.Aanderaa.Johnsen@stord.kommune.no

Kontaktlærar 10C

Elisabeth Grov

Tlf: 450 89 492

E-post: Elisabeth.Grov@stord.kommune.no

Faglærar

Siv Rørlien Pettersen

Tlf: 951 72 535

E-post: Siv.Rorlien.Pettersen@stord.kommune.no

Faglærar

Liv Ingrid Aadland

Tlf: 907 26 816

E-post:Liv.Ingrid.Aadland@stord.kommune.no

Faglærar

Kristina Folkestad Nicholls

Tlf: 411 03 408

E-post:  Kristina.Folkestad.Nicholls@stord.kommune.no

Faglærar

Kristine Bhargava

Tlf: 941 92 861

E-post: Kristine.Bhargava@stord.kommune.no

Teiknspråklærar

Ole Christian Christiansen

Tlf: 991 58 677

E-post: Ole.Christian.Christiansen@stord.kommune.no

Assistent