Eit godt adressesystem må vera logisk og lettfatteleg bygd opp og kan vera avgjerande i utrykkingssamanheng når sekundane tel. Der det ikkje er naturleg å gje hytter adresser knytt til eksisterande vegar, ønskjer Stord kommune å ha offisielle områdenamn. 

Nokre av stadane kan allereie ha etablerte namn, men dersom namnet og skrivemåten ikkje er formelt vedteke, kan dei ikkje brukast som adresse.  

kart som viser kva veg du kan gje vegnamn til
Vegstykket Heiane-Skjersholmane

Veg 1 (1351)

Vegstykke E39/Fv 544 frå kryss med veg 1039 Heiane (E39) og 1282 Hatlandsmyro, vidare sørover til Skjersholmane ferjekai.

kart som viser kva veg du kan gje vegnamn til
Fjellområde Stord

Område 1 (1350)

Fjellområde Stord – Områdeadresse for hytter i fjellet som ikkje naturleg kan adresserast til eksisterande veger.

 

kart som viser kva veg og område du kan gje vegnamn til
Hysstadøyane - Husøy, Valøy, Ytstøy og Midtøy

Område 2 (1352)

Hysstadøyane - Husøy, Valøy, Ytstøy og Midtøy – Områdeadresse for øyane utanfor Valevågen aust for Leirvik.

 

kart som viser kva veg du kan gje vegnamn til
Straumheiane

Område 3 (1353):

Straumheiane – Områdeadresse for Straumheiane ved Dåfjorden. 

Områdeadresse innanfor vedteken reguleringsplan - Straumheiane hytteområde, del av gnr 60 bnr 1.

 

Send inn forslag

Forslaga kan sendast til post@stord.kommune.no  eller Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord, innan 17. desember 2023