Opplæringslova §9A-10 pålegg kommunen å gje forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskule.

Eit ordensreglement kan bidra til å få eit betre fungerande skulesamfunn ved at det vert gitt reglar om korleis elevane skal ha det, kva elevane kan og ikkje kan gjera på skulen og kva som skjer om reglane vert brotne.

Dokument

Merknad

Send inn merknad til post@stord.kommune.no

eller via post til:

Stord kommune
Postboks 304
5402  Stord 

Frist er 9. juni 2020.