Framlegg til skulerute for 2022/23

Andre som ynskjer å uttala seg om høyringsutkastet kan og senda høyringssvar. 
Eventuelle merknadar kan sendast til siri.marie.erland@stord.kommune.no 


Frist: Onsdag 22. desember 2021