Planprogrammet kan du lesa her. og i kundemottaket på rådhuset.

Merknadar

Eventuelle merknader kan sendast elektronisk til post@stord.kommune.no 

eller per brev til: 

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Merknadsfrist er 3. januar 2020.