Plandokument

Merknad

Merknadar eller innspel til framlegget skal sendast skriftleg til Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord, eller på e-post til post@stord.kommune.no innan 03.06.2022.