Planen vil liggja til høyring / offentleg ettersyn i tidsperioden 11.10 – 23.11.2021.

 

Plandokument

Forslag til revidert Trafikksikringsplan 2021-2025

 

Merknad

Alle som har merknader til framlagt plan vert beden om å senda desse skriftleg ved å bruka skjemaet under eller til epost: post@stord.kommune.no eller per brev til Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord.

 

Kontakt

Harald Oddvar Sæbø, epost: hos@stord.kommune.no eller telefon 53 49 68 39.