Listene vert lagt ut i fire veker, frå 1. mars 2018 til 1.april 2018.

Listene inneheld dei skattepliktige eigedommane i Stord kommune og dei som er fritekne for eigedomsskatt.

Lista kan du sjå her:

Du finn listene i papirform i rådhuset på Stord.

Merknader

Klagen skal vera skriftleg, grunngjeven og innehalda gnr. /bnr. og sendast til: post@stord.kommune.no eller via post til:

Stord kommune, eigedomsskattekontoret
Postboks 304
5402 Stord