Skulefritidsordning (SFO) er eit inkluderande, omsorgs- og fritidstilbod for elevar på 1. - 4. trinn i grunnskulen. I tillegg gjeld ordninga også for elevar med særskilte behov på 5. - 7. trinn. Tilbodet vert gitt utanom den obligatoriske skuledagen.

Dokument

Merknad

Send inn merknad til post@stord.kommune.no

eller via post til

Stord kommune
Postboks 304
5402  Stord 

Frist er 9. juni 2020.