Stord og Fitjar har i dag ein felles forvaltningsplan for hjortevilt, som gjeld for perioden 2017–2021.

På grunn av endringar i sentrale lover innan hjorteviltforvaltninga og at minstearealgrensa i kommunane er sett ned til 350 dekar, er det behov for ei ny forvaltningsplan.

Planen skal gjelda for perioden 2021–2024.

Saksdokument

Merknad

Eventuelle merknader til forslaget skal sendast innan 30. september 2021 til: 

Fitjar kommune
Postboks 83
418 Fitjar

Eller på e-post til: fitjar@fitjar.kommune.no