Opningstid rådhuset: måndag til fredag 09.30 - 14.30

Adresse til rådhuset: Borggata 2, 5417 Stord, postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

Ring direkte til sakshandsamar: finn ein tilsett på einingane sine sider

Nettprat finn du på høgresida under funksjonen "Nettprat"

​ 

Meld inn feil

Vil du melda frå om feil innan vatn, avlaup, veg, gatelys eller andre problem

Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon.

 

Døgnåpne tenester / Vakttelefonar

TenesteTelefonnummer
Vatn og avlaup975 52 222
Barnevern dag975 52 163
Barnevern kveld919 14 430
Alarmtelefon for barn og unge116 111
Brann110 / 975 52 059
Politi112 / 53 40 28 00
Ambulanse113
Legevakt116 117 / 53 45 61 40
Heimebaserte tenester avd. nord53 40 31 60
Heimebaserte tenester avd. sentrum53 49 67 31
Heimebaserte tenester avd. vest53 49 68 90
Krisesenter53 41 12 12
Beredskapsgruppa 
Hamnekontor53 49 67 66
Bygg975 52 244
Kommunale vegar975 52 084
Spesialisthelsetenesta - trykk her 
Veterinærvakt53 40 00 03