Ring oss

Sentralbord: 53 49 66 00 kvardagar kl. 09.30–11.00 og 12.30–14.30

Ring direkte til sakshandsamar: finn ein tilsett på einingane sine sider

Besøk rådhuset

Opningstid måndag til fredag 09.30-14.30. 

Borggata 2, 5417 Stord

Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

Dersom du har avtale med sakshandsamar på rådhuset, melder du deg på automaten i kundetorget.

Meld inn feil

Meld frå om feil/manglar på vatn, avlaup, veg, gatelys eller andre problem 

Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med aktuell vakttelefon som du finn i botnteksten.