Endeleg prøveresultat for E.coli og Koliforme føreligg kring klokka 14.00 i dag.

Prøveresultata for Kimtal ligg føre i løpet av torsdag 27. juni.

Stord kommune har i dag teke oppfølgingsprøvar av drikkevatnet både på Stord sjukeheim og på det kommunale vassleidningsnettet. For Stord sjukeheim står kokevarsel ved lag til endeleg prøveresultat er vurdert av Stord kommune.