Vakttelefon 919 14 430 er open kvardagar 15.30 - 08.00 og heile døgnet i helg- og heilagdagar.

Her kan du lesa meir om barnevern og sakshandsaming