Gjeldande ordensreglar for Tjødnalio skule vedtkee i SU 26.02.2018

Det vert utarbeidd ordensreglar som skal vera felles for skulane i Stord kommune, dette vil bli tema på FAU og SU møter dette skulåret.