Kommunestyret vel ny mellombels varaordførar i neste kommunestyremøte.

Me ønskjer Epland ein fin permisjonstid.