Om planområdet

Planområdet, som omfattar om lag 2,6 daa, ligg sør for næringsområdet på Heiane med tilkomst frå Myrateigen. 
Sjå planområdet i Stordkart

Føremål

Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for konsentrerte bustader med tilhøyrande parkeringsanlegg og uteopphaldsareal.

Dokument

 

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 Stord

evt. via eDialog eller e-post post@stord.kommune.no

Merknadsfrist: 21. november 2019