Om planområdet

Planområdet, som omfattar om lag 26,4 daa, ligg langs E39, ca 1,5 km frå sentrum.
Sjå planområdet i google map

Føremål

Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for utviding av næringsområde på Vabakkjen, tilkomstveg og fortau.

Dokument

I samsvar med forvaltningstyrevedtaket er det utarbeida eit plankart alternativ 2. Det føreligg eit tillegg til planomtalen for dette alternativet.

 

Moglege merknader til planen skal sendast til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 Stord

evt. via eDialog eller e-post rbo@stord.kommune.no

Merknadsfrist: 04. juni 2018