Satsane gjeld frå 1. januar 2022.

Brukarbetaling:
Instrumental-/vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper: kr  4 000.- per år.
Undervisning i større grupper (dans, parkour, bildande kunst, drama): kr 3 500,- per år.

Søskenmoderasjon:
•    Barn/aktivitet 2: 20% moderasjon.
•    Barn/aktivitet 3 og fleire: 40% moderasjon.

Instrumentleige per år:
•   kr  600,-
 

Dirigenttimar:
•    Dirigenttimar til korps: kr 22 000,- pr. år.
 
Øving i musikkbinge
•    Kontakt resepsjonen i kulturhuset for nærare informasjon.                                    Tlf: 53 49 69 50


Det er kommunestyret som fastsett satsane.