Retningsliner for stipend og prisar, samt søknads- og framleggsskjema finn du her.

Søknadsfrist for kulturstipend og frist for å koma med framlegg til kandidatar er 15. september 2019.