Elevråd

Elevrådet er samansett av representantar frå 4. -  7. trinnet.

Elevane  på 7. trinnet møter i Skulemiljøutvalet, og 2 av desse møter  i Samarbeidsutvalet, unnateke i saker som er omfatta av teieplikt.