Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor tek hand om landbruksforvalting og miljøoppgåver for kommunane Stord og Fitjar.  I tillegg leverer kontoret tenester innan landbruks- og viltforvaltning til Austevoll kommune. 

Fast kontorstad er Fitjar rådhus, men kontordagar i Stord og Austevoll kan også vera aktuelt.  Totalt vil kontoret ha 4,6 årsverk fordelt på fem tilsette.  Administrasjonsmålet er nynorsk.

Sentrale arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming innan arealforvaltning / tiltak i LNF-område
 • Tilskotsforvaltning
 • Konsesjonssaker
 • Oppgåver innan viltforvaltning

Kvalifikasjonar for stillinga

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Kjennskap til aktuelt regelverk for landbruk og arealforvaltning
 • Kunnskap om landbruksdrift
 • God IKT-kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Me kan tilby

 • Allsidige og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Eit fagleg og sosialt godt arbeidsfellesskap
 • Løn etter avtale og ei god pensjonsordning

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateken frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynske om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med landbrukssjef Geir Røssland, tlf 53 45 85 40 eller 918 25 027.

Søk på stillinga her

Søknadsfrist:  4. april 2018

Om arbeidsgjevaren:

Fitjar kommune er liten i innbyggjartal, men stor på naturopplevingar og fellesskap. Her finn du framleis urørt kystlandskap, ein unik skjergard med idylliske vikar og eit mylder av øyar og skjer.

Gode butilhøve, eit levande lokalsamfunn og eit næringsliv i utvikling er viktige grunnsteinar i kommunen vår. Kommunen har 3 194 innbyggjarar og ei positiv folketalsutvikling.

Les meir om kommunen og stillinga på fitjar.kommune.no/stilling