Her er årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023:

Kva skjer framover?

  • 6. november skal formannskapet gje ei innstilling til budsjett.
  • 12.-14. november er det opne høyringar i utvala og lag og organisasjonar kan koma med innspel til budsjettet.
  • 28. november vert budsjettet vedteke av kommunestyret.